teknologiflyt

Sodvin E2U utvikler alt av programvare in-house. Vi har dyktige utviklere med ulik bakgrunn om komeptanse som utfyller hverandre. Eneklt forklart er vår plattform et datamottak for all sensordata som kommer inn. I datamottaket driver vi med aggregering av statistikk og varslinger, deretter ekspanderes dette videre til vår kontrollpanel. Via vårt kontrollpanel sendes det styringsregler, og nødvendige automasjonsregler settes opp.

Våre utviklere vil kontinuerlig gjøre oppgraderinger og forbedringer av vår plattform. Vi følger globale trender, samt at vi er svært avhengig av tilbakemeldinger fra våre kunder. Stabilitet og sikkerhet av plattformen tas på høyeste alvor, og er en forutsetning for å oppnå gode resultater for kunden.

Sett fra kundens ståsted settes det opp en eller flere systemer; gateways/styringsenhet og tilhørende sensorer. Disse er med på å styre strømforbruket i angitt lokale/ bygning slik at kunden oppnår et optimalt strømforbruk. På et litt mer teknologisk plan vil det sendes sensordata og helsedata fra gateway/styringsenhet til E2Us plattform. Deretter mottas og bearbeides styringssignalene, som igjen via E2Us plattform kan styre sensorene hos kunden.

Kunden kan til enhver tid overvåke forbruket i sitt kontrollpanel. Kontrollpanelet får man tilgang til hvis man benytter seg av Lean E2U

 

___________________________________________________________________________________________________

UTSTYR MED INTEGRERT SODVIN E2U SYSTEMS SOFTWARE 

Sodvin E2U Systems programvare er integert i en rekke hardware produkter. Det gjør at vi klarer å levere til de fleste kunder i markedet uten å måtte gjøre store tilpasninger. Vi er åpne for å integrere andre hardwareprodukter basert på Kundens preferanser. 

Trykk på bildene under og du kan lese mer om enhetene vi tilbyr med integrert software og hva de kan brukes til.