Vi skifter navn til Sodvin Systemer

Navneskiftet er en viktig del av en felles organisasjonsendring i konsernet vi er en del av. En felles profil og en enhetlig identitet for alle våre søsterselskap, er et viktig skritt på veien for å utnytte synergiene som ligger i konsernet.