Historie

Sodvin Systemer er et utspring fra IT-avdelingen til daværende Hemne Kraftlag SA. Datterselskapet ASPnor ble stiftet 02.01.2009, og fusjonerte med Nortrim AS to år senere. Sodvin Systemer fikk navnet sitt i starten av 2018 da konsernet og alle tilhørende datterselskap skiftet navn og profil. Selskapet har 13 godt kvalifiserte ansatte, og er i vekst. Sodvin Systemer holder til på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag, men har kunder over hele landet.


Skytjenester

Vi driver med skytjenester, noe som innebærer at kompetente IT-fagfolk tar hånd om de tradisjonelle IT-oppgavene i en bedrift, og at alle program driftes fra en sky-leverandørens servere. Dette er gunstig for selskap som har høye krav til datasikkerhet og oppetid. Sodvin Systemer har en meget fleksibel løsning som ivaretar skfitende behov for kunden, og man betaler kun for det man til en hver tid har bruk for i organisasjonen. Vi tilbyr også fjernhjelp og opplæring til kundens medarbeidere.

Utvikling av programløsninger

Vi utvikler løsninger som gir våre kunde oversikt og kontroll: 

 • Xakt Medlem: Komplett medlemssystem spesielt tilpasset for treningssenterbransjen, men det benyttes også innenfor andre bransjer.
   
 • Xakt Økonomi: System som presenterer regnskapsdata på web på en lettfattelig og intuitiv måte. Alltid tilgang til oppdatert informasjon, uansett hvor du er.
   
 • Xakt Time: Skalerbar løsning for timeregistrering som kan tilpasses kundenes ulike behov. Direkte integrasjon mot lønnssystem og avansert hierarki-/nivåstyring.
   
 • Skreddersøm av programvare: Der det ikke finnes standardløsninger, hjelper vi kunden med å utvikle verktøy som dekker deres behov.

 
I tillegg leverer vi timebasert rådgivning og konsulentbistand innenfor IKT området.

 

Kunder

Våre kunder finner vi i hele landet og innenfor ulike bransjer. Vi jobber blant annet inn mot kraftbransjen og helsesektoren, bransjer som stiller ekstra krav til både oppetid og sikkerhet. Vi har egne supportavdelinger, og kan gi hver enkelt både rask og personlig service. 


Kvalitet

Vi jobber mot å oppfylle kravene til ISO 9001:2015 Kvalitetssystem.
 
Vår kvalitetspolicy er: 

 • Levere produkter og tjenester som tilfredsstiller våre kunders krav, behov og forventninger
 • Fortløpende forbedre vårt kvalitetssystem og leveransen av våre produkter og tjenester
 • Sikre at våre ansatte har nødvendig informasjon og opplæring i vårt kvalitetssystem slik at de kan bruke dette i sitt daglige arbeid
 • Oppfylle alle krav i reguleringer og lovverk som omhandler vår virksomhet 

 
Styret i Sodvin Systemer AS er ansvarlig for at kvalitetspolicy utarbeides og implementeres. Øverste ledelse skal fremme bruk av prosesstankegang og risikobasert tilnærming.