Xakt Medlem - Økonomi og kjøreplaner
TittelEndret dato
Kjøreplan for innfordring11.09.2013
Kjøreplan for periodisk fakturering av kontrakter29.05.2015
Økonomi og regnskap24.02.2014

 

Andre dokumenter
TittelEndret dato
Forarbeide ved konvertering fra Nortrim 5.x til Xakt Medlem24.11.2014
Rapporter24.02.2014
Sikkerhetskopiering24.02.2014

 

 

Video: Etterregistrering av besøk