Vår hovedoppgave er å reinvestere i nytt strømnett samt drifte og vedlikeholde eksisterende strømnett. Vi har døgnkontinuerlig vaktordning og nås via vår vakttelefon 72450120. 

Øvrige oppgaver:
- Vi foretar kabelpåvisning gratis hvis du skal i gang med graving og skaffer nødvendig kart hvis ønskelig. 
- Vi er behjelpelig med felling av trær nær våre luftlinjer kostnadsfritt.
- Vi informerer entrepenører om annleggsikkerhet nær høyspentlinjer i forbindelse med graving med mer.
- Vi drifter og vedligeholder gatelysannlegg for Hemne- og Snillfjord kommune.