Forsikringen gjelder privatkunder og dekker både strømforbruket og nettleien.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned

Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-

Ingen regning fra oss hvis du blir sykemeldt

Blir du sykemeldt dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-. Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsuførhet (sykemelding).

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig

Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-. Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.

Strømforsikring med trippelgaranti koster kun kr. 1,50 per dag


Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:

Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2. Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden.