Trafikkland AS tar trafikkopplæringen blant skolebarn alvorlig. Derfor har de utviklet et virtuelt land og et tilhørende hefte, kalt Trafikkland. Dette er en opplæringsportal for barn fra 1-4 klasse. Trafikkland tar for seg mange av de viktigste reglene i trafikken for deres små myke trafikanter. De deler ut gratis refleksvester til de skolene/kommunene de samarbeider med. I opplæringsboken og på nettsiden er det noen konkurranser hvor de kan vinne sykler og hjelmer. Hovedpremien er sykler og hjelmer til en hel klasse.

Vi i Sodvin er glade for å kunne være med og støtte Trafikkland slik at alle skolebarn får en trafikksikker hverdag.