Den dekker strømregningen din dersom du blir arbeidsledig, sykemeldt eller egenandelen din ved lynnedslag.