Er fakturaadresse samme som leveringsadresse?
 
Antatt årlig strømforbruk
 
 
 
Vennligst velg om du nylig har flyttet inn i denne boligen, eller om dette er et bytte fra en annen strømleverandør og til Sodvin.
 

Informasjon om angrerett: Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager etter inngåelsen av avtalen, uten å oppgi noen grunn for dette. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avalen. Dette må gjøres skriftlig pr. post eller på e-post. Angreskjema er vedlagt nedenfor.