En strømavtale som passer deg!

Sodvin billig strøm og strømprodukter, spotpris, fastkraft og garantikraft.

Vi gjør det enkelt å velge riktig. Med Sodvin trenger du ikke hoppe lenger.

Vi tilbyr de mest populære strømavtalene på markedet. Lurer du på hva som passer for deg?

Les mer eller ta kontakt med vårt kundesenter.

 • nord pool spotpris

  Sodvin Spot

  Spotpris er den mest lønnsomme avtalen over tid, og følger strømbørsen Nord Pool. Det betyr at strømprisen beregnes time for time og følger markedssvingningene.


  Prisinformasjon:

  • Prisen følger markedet
  • Pris: timesspot
  • Påslag: 8,55 øre/kWh
  • Fastbeløp kr. 39,- pr. strømanlegg
  • Ingen bindingstid

  Alle priser oppgitt inkl. merverdiavgift

 • fastkraft rimelig, billig og forutsigbar strøm

  Fastkraft

  Fastkraft er forutsigbarhet, uavhengig av marked. I perioder med høye svingninger vil det å vite nøyaktig hva regningen blir på være et godt valg for mange.

   


  Prisinformasjon gjelder for uke 48 og region Midt-Norge (NO3).

  • Pris: 1 år = 75 - 2 år = 59 - 3 år = 52
  • Påslag og elsertifikat inkludert
  • Fastbeløp kr. 39,- pr. strømanlegg
  • Bindingstid i hele avtaleperioden
  • Priser vises i øre/kWh inkl. Mva.

  For øvrige regionspriser, kontakt vårt kundesenter.

 • et krafttak mot høye svingninger i strømmarkedet

  Garantikraft

  Garantikraft gir gevinsten av lave priser, pluss sikkerhet mot høye priser. Din månedlige strømpris vil aldri være over taket, selv om markedet går høyere.


  Prisinformasjon gjelder for region Midt-Norge (NO3).

  • Pris: Sodvin Spot med pristak
  • Pristak pt. 109 øre/kWh
  • Påslag: 8,55 øre/kWh
  • Premiepåslag for pristak: 3,06 øre/kWh
  • Fastbeløp kr. 39,- pr. strømanlegg