Strøm til innkjøpspris - enklere blir det ikke!

Norgesferie med elbil i sommer?

Strømbrudd?

Opplever du strømbrudd kan du kontakte din lokale netteier for mer informasjon rundt dette. 

Sodvin Nett ble i 2019 slått sammen med Orkland Energinett og Fosen Nett. Sammen dannet de Nettselskapet as. Har du spørsmål til tidligere Sodvin Nett, kontakter du nå Nettselskapet as.