Våre virksomheter kjennetegnes ved at de skal gjøre det lettere for folk å bo, jobbe og leke i de områdene vi opererer. De skal også kjennetegnes i hverdagen ved at vi lever våre verdier:


Vi vil være rause og konkurransedyktige, skape trygghet og vekst


Det at vi er eid av våre eiere gjør at vi pløyer verdiskapningen tilbake til det samfunnet eierne bor i. Vi gjør det gjennom direkte reduksjon av nettleie, gjennom næringsutvikling og gjennom støtte til utvikling av idrett og kultur.

I tillegg til våre datterselskaper har vi interesser i en del andre virksomheter:

Kraftmontasjen AS – et selskap som på kommersiell basis tilbyr kompetansetjenester på høyspent energimontasje.


Tjeldbergodden Utvikling AS – et næringsutviklingsselskap som har som formål å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i områdene rundt.  http://www.tbu.no/