Skolebarnas Trafikkalender ønsker å være en bidragsyter og medspiller i trafikkopplæringen av våre yngste elever, samt være en aktiv pådriver i arbeidet med å trygge våre barns vei til og fra skolen. Hvert år sender de ut gratis kalendere til alle skolebarn i 1.til 4. klasse på skoler som ønsker å motta dette, samt gratis opplæringshefte til læreren. 

Gjennom 32 år har Skolebarnas Trafikkalender, i samarbeid med deres støttespillere delt ut over 150 sykler, 3000 sykkelhjelmer og ca. 200.000 reflekser til skolebarn og klasser rundt om i Norge. 
Siden 1989 har de gledet ca. 6.000.000 skolebarn over hele landet med materiell og morsomme trafikkrelaterte oppgaver knyttet opp mot trafikk-mestring. 
Hvert år får de mange flotte tegninger fra engasjerte skolebarn fra hele landet. 

Les mer om Skolebarnas Trafikkalender her. 

Sekk med refleksdyr