Som et moderne regnskapskontor har vi flere tekniske løsninger som setter høyere krav til oss som regnskapsførere, for at kunden vår skal yte et enda bedre produkt. Vi er medlem i Regnskap Norge, noe som igjen beviser at vi legger stor vekt på kvalitet i vårt arbeid.

Produkt

Vi har en stabil og dyktig stab, med godt kvalifiserte ansatte som kan bistå ditt firma med ordinære regnskapsoppgaver samt budsjettering, lønn, fakturering og økonomisk rådgivning.

Velkommen innom!