Dine fordeler som kunde 

  • Et bredere produktspekter til deg som kunde 
  • Bedre videreutvikling av våre produkt og tjenester 
  • Enklere hverdag med alt i et selskap 

Hvilke selskap gjelder dette? 

  • Sodvin Energi og Fiber AS
  • Sodvin Systemer AS 
  • Sodvin E2U Systems AS
  • Nyrø Automasjon & Elektro AS

Rent praktisk ble de tre sistnevnte selskapene fusjonert inn i Sodvin Energi og Fiber ettersom vi her hadde størsteparten av kunder og ansatte, slik at det ble minst mulig endringer rundt sammenslåingen. Sodvin Energi og Fiber AS skiftet dermed bare navn til Sodvin AS.

Sodvin Økonomi AS ble ikke med i denne sammenslåingen på grunn regnskapsreglement, men vil likevel jobbe tett sammen med Sodvin AS.

Hvorfor gjør vi dette?

Sodvin AS har som mål å bidra til det grønne skiftet ved bruk av teknologi og fornybar energi. For å få til dette ønsker vi et enda tettere samarbeid mellom den brede kompetansen vi har i de ulike selskapene i Sodvin.  Vi ønsker blant annet å satse mer på Spart - energisparing til næring som vi etterhvert kan videreutvikles til privatmarkedet. Vi har også valgt å kjøpe et elektroselskap som heter Nyrø Automasjon & Elektro i starten av 2020 for å hente inn elektrokompetansen vi har behov for knyttet til energieffektiviseringsløsningen vår Spart.