Våre virksomheter kjennetegnes ved at de skal gjøre det lettere for folk å bo, jobbe og leve i de områdene vi opererer. Derfor er vi en langsiktig medeier i selskaper som driver infrastruktur for kraft, kommunikasjon, IT tjenester og eier og utvikler eiendom.

Våre kunder skal oppleve oss som rause og konkurransedyktige. Vi skal skape trygghet i alle kundeforhold, og vokse gjennom våre kunders vekst.

Det at vi er eid av våre kunder gjør at vi pløyer verdiskapningen tilbake til det samfunnet eierne bor i. Vi gjør det først og fremst gjennom næringsutvikling og investeringer i lokalsamfunn på Trøndelagskysten, og gjennom støtte til utvikling av idrett og kultur.

Våre datterselskap:

Selskapsendringer i 2021:

Før sommeren 2021 kjøpte Sodvin  aksjemajoriteten i P.M. Data.  Les pressemeldig om oppkjøpet her.

Høsten 2021 ble Fagdata AS fusjonert inn i Sodvin. Selskapet ble kjøpt opp av Sodvin i 2020. Les mer om oppkjøpet her

12. oktober 2021 kjøpte Admento alle aksjer i Sodvin Økonomi. Les pressemelding om oppkjøpet her

I tillegg til våre datterselskaper har vi eierskap i flere andre virksomheter:

Nettselskapet AS – selskapet driver kraftnettet på Trøndelagskysten, og strekker seg fra Møregrensa i sør, langs kystkommunene til og med Fosen i Nord. Selskapets målsetning er å være et av Norges mest effektive nettselskap. Det skal bidra til konkurransedyktig nettleie for kundene, og god avkastning for eierne.

Kraftmontasjen AS – et selskap som på kommersiell basis tilbyr på høyspent energimontasje. Kraftmontasjen har kompetanse innenfor linjebygging, kraftutbygging, drift og vedlikehold av høyspentanlegg. 

Tjeldbergodden Utvikling AS – et næringsutviklingsselskap som har som formål å skape økt industriaktivitet på Tjeldbergodden og i områdene rundt. 

Søa Eiendom AS – Et eiendomsselskap som planlegger bygging av Kyrksæterøras største boligområde. Det bygges ca 100 sjønære leiligheter med svært gode solforhold i sentrum av Kyrksæterøra.