Våre regnskapstjenester er basert på bransjens standard;

God regnskapsførerskikk ved ekstern regnskapsførervirksomhet.

Vi leverer regnskapstjenester med rapportering som gir din bedrift bedre styringsverktøy.


Regnskapsproduktet kan deles opp i hovedproduktene:
• Regnskapsførsel
• Avstemming og dokumentasjon
• Remittering
• Rapportering
• Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
• Andre offentlige oppgaver
• Budsjett og analyser
• Lovpålagt styrerapportering