Fagområdet lønn og personal er en svært viktig oppgave i din bedrift.
Det er stadige endringer og man trenger inngående kunnskap for å få en optimal lønnsproduksjon.


Vi håndterer alle nødvendige oppgaver innen lønn:

• Faste data på hver ansatt.
• Fortløpende utsendelse av lønnsslipper.
• Bistand ved ansettelser og sykefraværsstatistikker.
• Lønns- og trekkoppgaver i slutten av året.

Vår lønnstjeneste oppfyller de krav som myndighetene og bransjeorganisasjonene har satt.