Eksempler på budsjetteringstjenester:
• Kapitalutvidelse 
• Lån 
• Kjøp eller salg av bedriften 
• Omstrukturering eller nyinvestering 
• Kontroll og oppfølging av den kontinuerlige driften 

Krav om budsjettering er nedfelt i Aksjelovens § 6 - 12 2. ledd. Her fremgår det at styret i nødvendig utstrekning skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.