Når trekkrør er gravd ned eller fiberkabel hengt til vegg vil neste steg være montering. En av våre montører vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for montering.

Intern: 

For store utbyggingsprosjekter eks Storoddan, bør vi kunne svare at alle kunder er planlagt ferdig oppkoblet innen november 2020, som er kravet fylket har satt for ferdig prosjekt. Det blir for tungvint skal vi ha eksakte ukenummer for hver enkelt kunde, og ikke noe rom for uforutsette hendelser. kan godt notere i trello at trekkrør er nedgravd.