Dersom du har bestilt fiber til din bolig må trekkrør graves ned på egen eiendom før det er klart for montering. Det blir oppgitt knutepunkter som kunden selv må grave fra, det skal graves grøft fra dette punktet og inn til husvegg. Her legger du det tynne fiberrøret som er beregnet din bolig.

Her finner du en enkel beskrivelse på hvordan du graver ned trekkrøret. (PDF, 192KB)

Dersom trekkrøret som er beregnet din bolig er fort kort, ta kontakt med oss her, eller ring oss på 72 45 01 40, så ordner vi med ekstra rør og skjøter til deg.

Når graving er utført, gi beskjed til oss her eller på 72 45 01 40.