Hva er egentlig nettleie?

Nettleien er prisen du betaler for å få fraktet strømmen fram til din bolig, hytte eller bedrift.

Hvordan er nettleieprisen oppbygd?

Nettleien består av et fastbeløp og et energiledd. Energileddet multipliseres opp med hvor mange kilowattimer som er brukt.

I tillegg kommer de offentlige avgiftene, som utgjør en vesentlig del av nettleieprisen. 

La oss se på et konkret eksempel:

For en husholdning hos Sodvin Nett, er energileddet (fra 1.1.2018) 41,26 øre pr. kilowattime. Av disse utgjør forbruksavgift til staten og avgift til Enova tilsammen 21,65 øre pr. kWh - altså hele 52,2% av prisen. I tillegg utgjør merverdigavgift 25%. 

Hva skal nettleien dekke?


Nettleien skal dekke flere ting: 

  • drift og administrasjon
  • vedlikehold og investeringer
  • renter og avdrag på gjeld.

Hvorfor er det forskjell på nettleieprisene rundt om i landet?

Det koster nesten det samme å drive nettet uansett om det fraktes mye eller lite strøm, men geografiske og klimatiske forhold påvirker kostnadene. Det vil være dyrere å vedlikeholde og drifte et strømnett i områder med spredt og lite bebyggelse, enn det er i en by med mye folk som bor tett.