El-sikkerhetstips

• Slå av kokeplater etter bruk - er du glemsom, anskaff tidsbryter.
• Kjenn på sikringer, koblingsbokser, stikkontakter og støpsler om de er unormalt varme.
• Bruk ikke frittstående lamper og varmeovner på barnerom og i rom hvor det er løse husdyr.
• Legg ikke løse ledninger gjennom dør- eller vindusåpninger slik at de blir utsatt for skade.
• La ikke gamle radioer, TV og andre elektriske apparater gå i arv da elektrisk utstyr har en viss levetid.
• Elektrisk utstyr som brukes utendørs skal alltid kobles til jordet stikkontakt.
• Ikke utfør elektrisk arbeid selv. Slikt arbeid skal utføres av registrerte elektroinstallatører.
• Trekk støpslet ut på termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.
• Tørk aldri klær på ovnen!
• Bruk aldri sterkere pærer enn det lampen er beregnet for.
• Vaskemaskiner og tørketromler må aldri brukes uten tilsyn. Ikke la vaskemaskina gå etter at du har lagt deg.
• Varmeputer og varmetepper må aldri brukes uten tilsyn.

 

Ansvar

 
 
 

Leier du?
Vi har alle et ansvar når det gjelder å passe på det elektriske annlegget i huset vi bor i. Som leietaker er ansvaret svært begrenset, og man må egentlig bare melde i fra til boligeier om tydelige feil og mangler. Slike feil og mangler må være av en slik karakter at et utret øye kan se dem. Dersom det er feil og mangler ved det elektriske anlegget som kan skade liv eller eiendom, og leieboeren forstår dette, pliker han eller hun å gripe inn å avverge faren. Det vil blant annet si at leietaker ikke bruker elektrisk utstyr som er i stykker. Leietaker har også vedlikeholdsansvaret for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere.

 

Eier du?
Boligeier har ansvar for det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold slik at anlegget til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene i forskriften. Ansvaret innebærer å være oppmerksom på faresignaler som:
- Varme sikringer
- Misfarging på stikkontakt eller støpsel
- Skader på den faste installasjonen
- Når man får "strøm" i seg når man tar på noe, for eksempel vaskemaskin

På bakgrunn av slike faresignaler må huseier få kontrollert og ubedret feilen av et registrert installasjonsfirma.

Boligeier har ALLTID ansvar for det elektriske anlegget.

 
 

Bor du i et sameie eller i et borettslag?
Da vil det bli et naturlig skille mellom fellesareal og privatområde. Borettslaget vil ha ansvar for fellesområdene og mens sameier/andelseier vil ha ansvar for leiligheten sin på lik linje som en eier har ansvaret for eneboligen sin.

 
 
 

Ulykker

Ved strømulykker skal personer som:

  • Har vært utsatt for høyspent
  • Har vært utsatt for lynnedslag
  • Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen
  • Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken
  • Har brannskader
  • Har tegn på nerveskader (for eksempel lammelser)

umiddelbart til sykehus for nødvendig førstehjelp.