Elhub skal være en sentral for å håndtere måleverdier (strømforbruk) og annen kommunikasjon i det norske kraftmarkedet, og vil være sentral i behandling av leverandørbytter, flyttinger og rapportering. 

Frysperiode ved idriftsettelse av Elhub: 01.02.2019 - til 18.02.2019

I perioden fra 01.02.2019 og frem til idriftsettelse den 18.02.2019 vil det være noen begrensninger for deg som nettkunde:

Skifte strømleverandør: Du kan ikke foreta leverandørskifte i denne perioden. Du og din strømleverandør kan forberede leverandørbytte i denne perioden, men selve datoen for leverandørbytte må være etter 18.02.2019.

Flytting/oppstart/opphør: Du kan opprette abonnement eller avslutte abonnement (f.eks. flytting) i denne perioden, men registreringen av dette vil legges på vent til etter 18.02.2019.

Vi beklager de ulemper denne omleggingen kan medføre, og ber om forståelse for eventuell treghet i kundedialogen inntil dette er på plass.

Elhub i drift: fra 18.02.2019

Flytting: Etter innføring av Elhub er det strømleverandøren din du skal kontakte ved flytting – ikke netteier. Netteier kan imidlertid kontaktes i unntakstilfeller.

Din kontaktinformasjon: Det er strømleverandøren din som skal holde kontaktinformasjonen din oppdatert, og sørge for at oppdateringer meldes videre inn i Elhub. Korrekt informasjon går så videre via Elhub til bl.a. nettselskapene. På den måten får du én aktør å forholde deg til.

Spørsmål om faktura og forbruk: Strømleverandøren blir ditt kontaktpunkt når det gjelder spørsmål om strøm- og nettleieavtale, faktura og forbruk. Netteier kontaktes kun ved spørsmål direkte tilknyttet ditt strømanlegg (nytilknytning/endring av strømanlegg, ved strømbrudd etc.)

Elhub Web Plugin

Når ElHub er satt i drift vil du få mulighet til å logge deg på Elhub for å finne egne abonnement med informasjon om strømforbruk, kraftleverandør og annet. Du vil få mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte webløsningen for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon. Det kan for eksempel være å gi tilgang til noen du har avtale med om energiøkonomisering.