Sodvin Systemer AS er et IT-selskap med beliggenhet på Kyrksæterøra i Trøndelag. Selskapet har 13 ansatte og er et heleid datterselskap av Sodvin SA.
Vi har god kompetanse tilpasset våre hovedområder som er:

  • Drift av datasentre (Din Sky) med lagring, programvare og drift for kunder
  • Utvikling av egen programvare og utviklingsarbeid på oppdrag fra kunder
  • Rådgivning, support og service for våre kunder

Sodvin Systemer er nå i vekst og trenger nye medarbeidere. Vi søker etter

Systemutvikler 

som skal: 

  • være med å utvikle fremtidens løsninger med moderne teknologi
  • jobbe i team sammen med andre motiverte medarbeidere
  • videreutvikle vårt hovedprodukt Xakt Medlem i tett dialog med kunder og oppdragsgivere

Vi ønsker at du har relevant utdanning på bachelornivå eller høyere, og stor kompetanse på Microsoft teknologier som Visual Studio, .NET Core og SQL Server. Du vil jobbe med videreutvikling av vårt hovedprodukt Xakt Medlem. Dette krever høy kompetanse innen økonomi/regnskap, integrasjon med ekstern hardware og software som betalingsterminaler, adgangskontrollsystemer og annet utstyr tilkoblet via USB eller seriellport, kunnskap om treningsindustrien og deres behov for oversikt og styring av medlemsmassen, GDPR og personvern og generell datasikkerhet. Det er et krav at du er erfaren med utvikling av webløsninger, både på klient- og serverside. Vi vil ha en medarbeider som brenner for sitt fag og som leverer høy kvalitet.

Våre hovedprodukter er:
Din SkyVår egen skyløsning. Moderne serverrom og infrastruktur lar oss drifte systemer for kunder over hele landet. Redundante løsninger med høye krav til ytelse og oppetid.
Xakt MedlemMarkedets mest komplette system for administrasjon av medlemmer. En moderne, brukervennlig og tidsriktig programvare som har en stor markedsandel innenfor treningssenterdrift, men som også er godt egnet for andre bransjer og områder.
Xakt TimeEt moderne timeregistreringsprogram for registrering av timer til lønnskjøring, fravær, tidsbruk på ulike arbeidsoppgaver og prosjekt, materialforbruk. Optimalisert for PC, nettbrett og mobil.
Xakt ØkonomiAlltid tilgjengelige og oppdaterte økonomirapporter og regnskapsdata direkte til PC, nettbrett eller mobil.


Vi tror at effektiv drift oppnås gjennom gode relasjoner mellom leder og ansatt, tillit mellom alle ledd i organisasjonen, med medarbeidere som har medvirkning og stor innflytelse på egen jobbsituasjon/jobbutførelse i en flat organisasjon, der lederens hovedoppgave er å legge til rette for at den ansatte skal løse sine oppgaver.

Vi tilbyr

  • fast helstilling med utfordringer og muligheter i en solid bedrift
  • tilsetting i en skapende og lærende organisasjon med dyktige og engasjerte medarbeidere
  • godt arbeidsmiljø, konkurransedyktig lønn og gode arbeidsbetingelser
  • hjelp til å skaffe bolig
Søknadsfrist: 1. august
Mer informasjon ved daglig leder, Tore Kjørsvik, tlf. 72 45 39 05, mobil 90 86 20 28
Kortfattet søknad med CV sendes elektronisk til erling.haugen@sodvin.no
Se mer om oss på: www.sodvin.no/systemer/