Sodvin er en kundeeid gruppe som driver mangfoldig næringsvirksomhet med hovedvekt på kystområdene i Trøndelag, men med kunder over hele Norge. Hovedkontoret er på Kyrksæterøra med avdelinger på Hitra, i Trondheim og Fredrikstad. Den største delen av vår virksomhet er knyttet til distribusjon og omsetning av elektrisk strøm. Samtidig har vi kontinuerlig voksende virksomheter innen IKT, bredbånd, eiendom og økonomi. Virksomheten har et solid verdigrunnlag tuftet på raushet, konkurransedyktighet, samt ønske om å bidra med trygghet og vekst.

Konkurransedyktig vekst er en del av Sodvin verdigrunnlag. Det grønne skiftet, klimavennlige løsninger og energigjerrig teknologi er sentrale drivere i kraftbransjen og representerer et vekstområde som Sodvin tar en tydelig posisjon innenfor.

Som produktsjef Energi vil du være vår hovedkompetanse innen solceller, Lean E2U, eVenn, strømsalg, elbilladere og annet innen energi som gjør at vi kan ta del i det grønne skiftet.

Produktsjefen tilhører markedsavdelingen og rapporterer til markedssjefen. Markedsavdelingen eier:

 • Produkt og konsepter
 • Verdiforslag og lønnsomhet på produktporteføljer
 • Selskapets profil
 • Verdikjeder

Ansvarsområde  

Lede, utvikle og sikre at produktområdet er konkurransedyktig over tid og at vi styrker vår posisjon i markedet

 • Sikre kundene best mulig kjøps- og brukeropplevelser herunder også velfungerende prosesser og verdikjeder
 • Sikre at vi har en enhetlig og tydelig markedsføring og -kommunikasjon av produktgruppen som er i tråd med selskapets markedsføring og profil
 • Sikre at vi lykkes på alle digitale flater, med både betalt og organisk innhold knyttet til produktgruppen
 • Sikre at vår operasjon er i tråd med regelverket
 • Sikre at vi har gode samarbeids- og leverandøravtaler på viktige innsatsfaktorer
 • Bidra aktivt til å skape en tett samarbeidende og en sterkt kundeorientert organisasjon
 • Budsjett og resultatansvar for produktgruppen
 • Prosjektleder for utvikling av våre digitale løsninger til energimarkedet, samt interne effektiviseringsprosjekt innen prosjektgruppen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra ledelse av prosjekter el. produktutviklingsløp, innenfor produkt- og tjenesteutvikling og/eller teknologiutvikling

 • God tverrfaglig forståelse for forretning og end-to-end verdikjeder
 • En relevant Bachelor- eller Masterutdannelse, men formell utdannelse kan erstattes av lang relevant erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Erfaring fra energibransjen vil være en fordel
 • Flytende norsk, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En utfordrende jobb i et selskap med høy kompetanse

 • En nøkkelrolle i selskapets satsing på ny energi
 • Et faglig sterkt og inkluderende miljø
 • Konkurransedyktige betingelser og god pensjonsordning

Greit å vite

Du kan lese mer om stillingsbeskrivelsen til en produktsjef i dokumentet som er vedlagt. 

For spørsmål kan du kontakte:  
Anine Malm – Markedssjef 
90196919 – anine.malm@sodvin.no 

Ingrid Denstad Iversen – Leder salg og marked  
97051003 - ingrid.denstad.iversen@sodvin.no

Søknadsfrist: 15.07.20

Arbeidssted: Trondheim/Kyrksæterøra/Fredrikstad

Søknad og CV kan sendes til erling.haugen@sodvin.no