Lean E2U er en løpende, automatisert tjeneste som overvåker,  måler og styrer all bruk av strøm i Kundens lokaler,
og er således en komplett strømsparingsløsning.       

Lean E2U består av en rekke komponenter som sensorer, brytere, termostatet etc. samt programvare
og et kontrollpanel for innstillinger og overvåking av strømforbruket.
      

Styringen utføres basert på kriterier satt av kunden og Sodvin E2U i fellesskap.

Kriteriene kan være temperatur, bruk av lys, tilstedeværelse av personell,tidspunkter på døgnet og i uken osv.

Styringskriteriene skal settes på en slik måte at selve styringen ikke medfører ulempe eller ubehag for kundens personale.

 

Kundens fordeler ved bruk av Lean E2U

totalleverandør

 

• sikrer optimal bruk av strøm for kunden
• tilbyr fjernstyring og automatisering
• gir overvåkning og sikkerhet
• øker kundens grønne profil
• er en tjeneste under stadig utvikling og Sodvin E2U er behjelpelig med å tilpasse strømsparingsløsningen med kundens ønsker og behov.

 

Kontrollpanel: 

Lean E2U skal sikre kunden optimal bruk av strøm, og inneholder også tilgang til et «Kontrollpanel» (datasystem) slik at kunden selv,om ønskelig, kan overvåke strømbruk og evt. respondere på alarmer om uventet eller unormalt stort forbruk i egne lokaler.
Sodvin E2U benytter tilsvarende «Kontrollpanel» for evt. å gi beskjed om det samme.
 

bilde av dashboard

 

Det produseres månedlige rapporter over strømforbruk og forbruksreduksjon ift. definerte målsettinger. Rapportene gjøres tilgjengelig for kunden som en del av Lean E2U.