DNVs begrunnelse for utmerkelsen:
«Sodvin utmerker seg med sin metodiske og vitenskapelige tilnærming til innovasjon, og har etablert innovasjon som en innramming av virksomheten. Utgangspunktet er kundefokus. Selskapet jobber for å skape verdi for kundene – på en bedre måte enn andre. Det har blant annet ført til en lønnsom vekst i omsetning (140 % vekst siden 2019) og ekspansjon ut av den tradisjonelle kraftbransjen.

Sodvin har utviklet en attraktiv løsning for energistyring i bedriftsmarkedet (Spart) og har en anerkjent IT-løsning for treningssentre (Xakt). Systematisk satsing på digitalisering av egen virksomhet har vokst til et selvstendig forretningsområde med fokus på skytjenester. Det er også interessant å notere at for å videreutvikle Sodvin Økonomi, som leverte regnskaps- og administrative tjenester blant annet innad i Sodvin, er virksomheten solgt og fusjonert inn i en større regional aktør innen regnskap og HR (Admento)».

Konsernleder Fartein Kjørsvik har følgende uttalelse rundt tildelingen av prisen:
«Sodvin er stolte og ydmyke! Vi ser prisen som en anerkjennelse av vårt utviklingsarbeid med kunden i sentrum. Det ligger mye hardt og langsiktig arbeid hos alle våre ansatte på denne reisen. Utmerkelsen motiverer oss til å jobbe videre med innovasjon, infrastruktur og bærekraft også i tiden som kommer»