Dine fordeler som kunde 

  • Et bredere produktspekter til deg som kunde 
  • Bedre videreutvikling av våre produkt og tjenester 
  • Enklere hverdag med alt i et selskap 

 

Hvilke selskap gjelder dette? 

  • Sodvin E2U Systems AS
  • Nyrø Automasjon & Elektro AS
  • Sodvin Systemer AS 
  • Sodvin Energi og Fiber AS 

Rent praktisk vil altså de tre førstnevnte selskapene fusjoneres inn i Sodvin Energi og Fiber ettersom det er her vi har størsteparten av kunder og ansatte idag, slik at det blir minst mulig endringer rundt sammenslåingen. Sodvin Energi og Fiber AS vil dermed bare skifte navn til Sodvin AS.

Sodvin Økonomi AS vil ikke være med i denne sammenslåingen på grunn regnskapsreglement, men vil likevel jobbe tett sammen med sodvin AS.

 

Hvorfor gjør vi dette?

Sodvin AS har som mål å bidra til det grønne skiftet ved bruk av teknologi og fornybar energi. For å få til dette ønsker vi et enda tettere samarbeid mellom den brede kompetansen vi har i de ulike selskapene i Sodvin.  Vi ønsker blant annet å satse mer på Lean E2U - energisparing til næring som vi etterhvert kan videreutvikles til privatmarkedet. Vi har også valgt å kjøpe et elektroselskap som heter Nyrø Automasjon & Elektro i starten av 2020 for å hente inn elektrokompetansen vi har behov for, både på Lean E2U og for å spesialisere oss på solenergi og gjøre prosessen med å få solceller på taket lettere for deg. 

 

Når skjer dette? 

Sammenslåingen skjedde internt fra 15.06.20 fra og formelt fra 15.09.20, for å sikre at vi får en så sømløs overgang som mulig for våre kunder og leverandører.