Styret, som både er styre i Sodvin SA og fungerer som konsernstyre, består av tilsammen 6 medlemmer. To av styremedlemmene er valgt blant de ansatte i konsernet. De øvrige velges av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Alle medlemmene velges for en periode på to år, og slik at minst to medlemmer er på valg hver gang. Leder og nestleder velges av årsmøtet hvert år.

 

Medlemmer i styret
Styrets lederSvein Henry Berdal
StyremedlemÅse Torevik
StyremedlemKjell Øyasæter
StyremedlemSolveig Marie Lomundal (Nestleder)
StyremedlemTommy N. Helstad (valgt blant ansatte)
StyremedlemRolf Strøm (valgt blant ansatte)
Fast møtende varamedlemErik Snekvik
Årsmøtets lederBernt Olaf Aune