Grunnlaget er som oftest: 

 • Personopplysningene er nødvendige for å oppfylle en avtale 
 • Personopplysningene er nødvendige for å oppfylle en rettslig plikt 
 • Det er gitt samtykke fra den personen det gjelder 

Vi i Sodvin legger vekt på at de personopplysningene vi har om deg skal lagres trygt. Det betyr at: 

 • Personopplysningene er korrekte og oppdaterte 
 • Personopplysningene er skjermet mot innsyn fra uvedkommende 
 • Personopplysningene er tilgjengelig for tjenstlige behov

Som vår kunde og samarbeidspartner har du: 

 • Rett til innsyn i de personopplysninger vi har lagret.
 • Rett til retting av personopplysninger som ikke er riktige
 • Rett til sletting av personopplysninger som ikke er riktige 
 • Rett til dataportabilitet, altså rett til å få utlevert de opplysninger du selv har gitt, eller som er innsamlet gjennom aktiv bruk av en tjeneste. 
 • Rett til å få en personvernerklæring som er klar og tydelig 

Informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies), finner du nederst på alle våre nettsider. 

Ta kontakt med oss dersom det er noe mer du lurer på om vår personvernpolicy.