Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft er viktig for at et lite lokalsamfunn fortsatt skal bestå og kunne drive bærekraftig virksomhet, samt for å kunne ha et variert tilbud av varer og tjenester slik at også nye innbyggere ønsker å bosette seg i bygda. 

Som en av kommunens hjørnesteinsbedrifter, ser Sodvin det som et ansvar å bidra til utdanning og rekruttering av dyktige lokale lærlinger og arbeidsfolk.

Konsernet har idag totalt 58 ansatte innenfor fagfelt som; økonomi, salg, markedsføring, telekommunikasjon, IT, administrasjon, renhold og tilsyn.

Se våre ledige stillinger her.