Navn Tittel Mobil E-post
Johan Svanem Vaktmester
Jostein Folgerø Daglig leder
Norunn Kjøren Bakken Renholder
Ove Strømmen Prosjektleder
Stig Sørdal Vaktmester