Navn Tittel E-post
Bent William Moen Telekommunikasjonsmontør
Geir Melvold Arbeidsleder
Jan Bakken Montør
Karl Jørgen Bruun Telekommunikasjonsmontør
Kim Rune Jørstad Montør
Knut Helge Hjelen Montør
Martin Volden Juul Plan- og prosjektleder
Odd Magne Nyrø Autorisert installatør
Ove Strømmen Avdelingsleder Installasjon
Robert Haugen Telekommunikasjonsmontør
Roger Hellem Montør
Torbjørn Alstad Lærling Telekommunikasjonsmontør
Torstein Stamnestrø Telekommunikasjonsmontør