ansatte E2U
 
Hvorfor er E2U et selskap for Sodvin? 

E2U er svært viktige i konsernets videre strategi. Særlig skal selskapet styrke vår posisjon som leverandør av energiløsninger til næringslivet. Samtidig leverer de i dag teknologi i mange hjem som har installert smarthusløsninger eller fornybare energiløsninger. E2U holder til i Fredrikstad, noe som betyr at Sodvin nå har kontor i Hemne, Fredrikstad og på Hitra. 

 
Ansatte i Sodvin E2U Systems AS 

Bjørn Svendsen - Daglig leder 
Kine Poulin Auråker - Management Officer 
Morten Fjeldberg - Project Manager 
Tomas Wedberg - Software Developer 
Einar Bergseth - Software Developer 
Henrik Søland Karlsen -  Software Developer 
Kristoffer Jensen - Software Developer 

 

Bakgrunn

I september i fjor skiftet skiftet Hemne Kraftlag navn til Sodvin. Konsernleder Fartein Kjørsvik uttalte da at tida var moden for modernisering etter 65 år som Hemne Kraftlag."Vi tror Sodvin selger bedre utad enn det urlokale Hemne Kraftlag."
Etableringen på Hitra er i følge Kjørsvik et direkte resultat av en slik strategi. Nå ønsker de utnytte dette fortrinne ytterligere ved å favne enda videre. Måler er å få storfisk på kroken når de går ut å presenterer sitt nye strømkonsept i markedet. 
- Vi kommer nå til å bruke mellom 3-6 måneder på å klargjøre prosjektet for markedet. I dette inngår også en utlysning av en stilling som leder for ny energi i vårt datterselskap Sodvin Energi og Fiber. Denne personen blir viktig i det videre arbeidet. I tillegg jobber vi med å få med oss enda en partner for å bygge den høyteknologiske anlysedelen av prosjektet. I  vår visjon har vi vekst som et viktig stikkord, og vi både håper og tror at vi kan få storkunder utenfor Hemne som følge av dette, sier Kjørsvik. 
 

 

Kundevekst 

Samtidig forsikrer Kjørsvik at storsatninga inn mot et stort og nytt strømmarked ikke skal gå på bekostning av den monopolbaserte nettvirksomheten. 
- Her gjelder fortsatt effektiviset, beredskap og leveringskvalitet og vi har til sammen en oppetil på 99,92 prosent på summen av alle våre abonnementstijenester; strømnett, bredbåd, sky- og regnskapstjenester. Strømutfall utgjør den klart minste andelen, sier Kjørsvik. Antall nettkunder har, av naturlige årssaker ligget stabilt på rundt 4500. Nylig passerte Sodvin også 4200 strømkunder. Det er en økning på ca 500 kunder på 2 år. Vi har en måsetting om å få flere strømkunder enn nettkunder, sier Fartein Kjørsvik. Da har også visjonen om at Sodvin fremfor Hemne Kraftlag vist seg å være en suksess.