Det vil likevel bli en endring som følge av endrede offentlige avgifter. Staten reduserer elavgiften/forbruksavgiften på 16,58 med et øre inkludert prisvekst. Det betyr at elavgiften for 2019 blir 15,83 øre pr/kWh eks. MVA. 

Se resten av nettleietariffene for 2019 her 

Lurer du på hva nettleie er? 

Nettleie er noe du betaler for å få strøm transportert fra der den produseres og helt hjem til din bolig. Denne monopoloppgaven er strengt regulert av offentlige myndigheter, og fastsettes ikke av nettselskapet på egenhånd. 

Hva brukes nettleia på? 

Nettleia går først og fremst til å drifte og vedlikeholde strømnettet slik at du fortsatt får fraktet stabil strøm hjem til deg. Dette er Sodvin Nett sin viktigste oppgave. Nettleia brukes også til beredskap, investeringer, nybygg, eltilsyn, måling og avregning, fakturering og kundehåndtering. 

Hvordan er nettleia bygd opp? 

For husholdninger består nettleia av et fastbeløp samt et energiledd - Det vil si et visst antall øre per kWh du bruker. Det fører til at nettleia blir høyere jo mer strøm du bruker. 

Offentlige avgifter

Inntektene til alle landets nettselskap er streng regulert av myndighetene (NVE), og nettleien fastsettes deretter. I tillegg går ca halvparten av nettleien til offentlige avgifter som blant annet fobruksavgift på strøm som går til skatteetaten, moms på 25% som går til staten og innbetaling til det statlige energifondet (enova).