Lian trevarefabrikk er en komplett leverandør av vinduer og vindusdører, og har over 100 år med vindushistorie helt siden de ble etablert i 1913. Deres produkter er bærekraftig og har lang levetid. Vinduer er laget av tre, hvorvidt ca. 90% har utvendig aluminiumskledning for vedlikeholdsfrihet og for å enda bedre stå imot tøffe vær- og klimapåkjenninger som vi har her i Norge. Totalt består de av 170 ansatte, herav 110 ved fabrikken på Kyrksæterøra, og 60 på fabrikken i Meråker.

Tidligere var Lian Trevarefabrikk familieeid, men i 2012 kom det danske vinduskonsernet Dovista inn som hovedaksjonær, og i 2015 ble de eneeier. Siden oppstart har de opplevd modernisering i alle ledd. Kontinuerlig gjøres investeringer i maskiner og utstyr for å øke effektiviteten. Tidligere produserte de også andre trevarer, sko, møbler, sagbruk, o.l. Det som en gang var ‘Snekkerverksted’ har i dag blitt ‘industriell produksjon’, men fortsatt er det fokus på tre-bearbeidings-faget. Produktene må kontinuerlig videreutvikles for å imøtekomme endrede og nye krav fra markedet, kunder og lover/regelverk. I tillegg vokser også omsetning og antall ansatte stadig.

Fabrikken er nå i en periode hvor de opplever permitteringer både ved fabrikk Meråker og fabrikk Kyrksæterøra, men fremtiden må likevel sies å være lys. Markedet er relativt stabilt, men konjunkturer må man alltid regne med, og ta høyde for etter beste evne. Lian Trevarefabrikk har vært i sterk vekst i flere år, samtidig som de har klart å opprettholde gode driftsresultater – noe de tenker er et godt grunnlag for samme utvikling skal kunne skje også i fremtiden. Fortsatt er det mange markedsandeler
å ta av, og derfor et stort potensial for videre vekst og utvikling.

Kundeporteføljen til Lian Trevarefabrikk består hovedsakelig av entreprenører, da de produserer vinduer og vindusdører til prosjektmarkedet i Norge. Noen av kundene de leverer til er Veidekke, HENT, Skanska, NCC og Betonmast. Alle vinduer produseres etter prosjektspesifikke mål, så derfor må Lian Trevarefabrikk være fleksibel i sin produksjon. Samtidig må de også være effektive for å imøtekomme tøff konkurranse i markedet fra produsenter i Norge, Øst-Europa og i Sverige. Lian Trevarefabrikk beskriver at faktorer som kvalitet, leveringsdyktighet og pris er viktige konkurransefaktorer. Men utover dette «handler alt om mennesker». Derfor er slagordet «Lian- Ryddige folk – rett og slett».

Selv om de kun profilerer seg mot bedriftsmarkedet, selger de også til noen privatkunder.

Lian Trevarefabrikk valgte Sodvin som leverandør på grunn av at vi er en lokal leverandør som dekker Lian Trevarefabrikk sine behov innen de tjenestene vi kan tilby. De forteller at fordelene med å velge en lokal leverandør er at det gjør dialogen lettere i en del sammenhenger. Oppstår det utfordringer kan vi felles finne en konstruktiv tilnærming og løse det på best mulig måte. Lian Trevarefabrikk beskriver samarbeidet som langt, godt og stabilt innenfor flere av tjenestene som vi leverer. De forteller at de ikke velger lokalt for enhver pris, så konkurransedyktigheten må samtidig være til stede.

Sodvin ønsker Lian Trevarefabrikk lykke til fremover!