Bak oss ligger nok et år med mange endringer i Sodvin konsernet. I starten av året tok navneendring og ny logo mye oppmerksomhet. Vi føler at navnet har blitt godt innarbeidet, og nå har vi inntrykk av at de fleste vet hva Sodvin er, og hva vi driver med. Samtidig som vi endret navn organiserte vi oss i nye selskapsstrukturer. 


Sodvin Nett ble etablert for å tilfredsstille myndighetenes lovpålagte krav om selskapsmessig skille og for å holde godt fokus på drift av strømnettet. Vår leveringsevne i kraftnettet på 99,98% viser at vi har klart det på en god måte. Vi har klart å begrense antall og varighet på strømbrudd til et absolutt minimum.  Samtidig øker lønnsomheten kraftig i den delen av virksomheten vår, i tråd med vår strategi om å drive kostnadseffektivt kraftnett. 


Det har også vært andre selskapsendringer. Kraftomsetning og bredbånd har blitt slått sammen i ett selskap. Dette gjør vi for å styrke kompetansemiljøet innen forbrukermarkedet. Noe som har gitt styrke bl.a til å gå inn i nye markedsområder og etablere nye avdelinger. Vi føler at vi har blitt særdeles godt mottatt på Hitra og vår avdeling på Fillan produserer for fullt, både gjennom å bygge bredbånd, og å rekruttere flere gode strømkunder.


Sodvin Systemer leverer administrative systemer til nasjonale og lokale treningssenterkunder, skytjenester og programutvikling til alle næringskunder. Sodvin Økonomi leverer rådgivning, finansiell analyse og regnskapstjenester til kunder i hele Trøndelag. De er to selskaper som den jevne forbruker ikke kjenner så godt, men begge har tatt steg i 2018, med vekst i omsetning og i kundemasse. Begge selskapene er godt posisjonert for videre vekst i 2019.


Det er en stor glede å introdusere Sodvin E2U Systems til våre kunder og forbindelser. Vårt siste tilskudd er et teknologiselskap for fremtiden. Kundebasen inneholder mange av de største selskapene i Norge. Selskapet leverer skalerbar sensorteknologi for å kunne innhente data fra elektronisk utstyr, utføre analyse, og styre disse. E2U er svært viktige i konsernets videre strategi. Særlig skal selskapet styrke vår posisjon som leverandør av energiløsninger til næringslivet. Samtidig leverer de i dag teknologi i mange hjem som har installert smarthusløsninger eller fornybare energiløsninger.


Vi kjenner også i år på vår forpliktelse til å dele av vårt overskudd i kundenes lokalsamfunn. I 2019 vil kostnadene til såkalt «overliggende nett», altså nasjonalt og regionalt nett (nettets motorveier) øke betydelig. På tross av det vil Sodvin igjen holde nettleien uforandret når vi går inn i 2019, i tråd med vår strategi om å benytte vårt overskudd til å skape lokal konkurransekraft. Foruten dette tilskuddet, bidrar vi igjen med betydelige midler til ulike formål innen kultur-, idrett- og frivillighetsarbeid. 


Sodvin har i 2018 gjennomført store investeringer i strømnett, bygging av ny infrastruktur for høyhastighets bredbånd, og i datasikkerhet. Våre medarbeidere har også i år stått på for å levere gode tjenester til kundene våre, samtidig som de har vist ansvarlighet og skapt svært gode økonomiske resultater. 


Vår forretningsutvikling gjør nå et lite sporskifte og vi har tre hovedsatsingsområder for 2019. Vi skal sikre enda mer effektiv nettdrift. Vi skal utvikle og levere gode, bærekraftige og grønne energiløsninger til næringslivet. Ikke minst skal våre forbrukerkunder få tilgang på gode løsninger for å lette hverdagen, enten det gjelder energi, kommunikasjon eller andre tjenester vi leverer.
La meg til slutt ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig God Jul og Godt Nytt År.

Med vennlig hilsen
Sodvin 

Fartein Kjørsvik
Konsernleder