De som mottok medaljen var Rita Stamnestrø og Åse Svanem som er ansatt i Sodvin Økonomi, Rolf Strøm som er ansatt i Sodvin Systemer og Anders Bugten som er ansatt i Sodvin SA. 

Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel, og er en påskjønnelse til arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Den er et varig bevis på mottakers innsats og betydning. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.

Les mer i avisa Sør-Trøndelag her.