Du har fått tilbud om å øke din internetthastighet fra 100 Mbit til 200 Mbit. Dette fører til en økning på 130 kr per måned og inkluderer gratis Premium Wifi leie. Dersom du går tilbake til 100 Mbits abonnement, så vil Premium Wifi leie på 99 kr/mnd tilkomme. 

Hvordan ønsker du at Premium Wifi skal fraktes?