Sodvin E2U hjelper forbrukeren å enkelt redusere strømforbruket.
 
Ved å bruke Sodvin E2U sin løsning kan sluttkunden, ved hjelp av en Gateway som Sodvin E2U har programmert og leverer, se forbruket sitt visuelt og få kontroll på energiforbruket.
Gateway med tilhørende enheter kobles til sikringsskapet og utifra dette kan det hentes ut nødvendig data.
 
Gatewayen er koblet til en skyløsning som gir kunden mulighet til å planlegge energiforbruket basert på tid- og temperaturstyring. 
 
Her er noen eksempler på hva Sodvin E2U kan hjelpe deg med:
- Energisparing på oppvarming
- Styring av elbillader
- Tilpassing av forbruk i forhold til produksjon i solceller
- Vi kan også levere enheter for overvåking av miljømålinger.
 
Blandt annet:
- Co2
- Temperatur
- Relativ luftfuktighet
- Radon
 
oppgaver e2u utfører
 
Vi lager løsninger og utvikler forretningsområder med nasjonal og internasjonal standard. Ny teknologi og nye anvendelsesområder krever nye forretningsmodeller. Til daglig jobber vi i spenningsfeltet mellom nye teknologiske løsninger og nye måter å tilby tjenester på. Sodvin E2U Systems representerer noe av det mest spennende både nasjonalt og internasjonalt innen teknologiutvikling, anvendelse av teknologi og forretningsutvikling.