At vi får avtaler med lokale grunneiere er en forutsetning for utbygging av fiber, og dermed er dette en viktig del av prosessen med å fram fiber til hus, hytter og bedrifter i ditt nærområde.

Grunneier

Er du grunneier i området der vi planlegger fiberutbygging, vil du motta en forespørsel fra oss, der vi ber om tillatelse for nedgraving av fiberkabel på din eiendom. Vi trenger også tillatelse til nødvendig framkjøring av anleggsmateriell, samt foreta nødvending anleggsarbeid.

Med i forespørselen fra Sodvin, vil du som grunneier få kart med planlagt grøftetrase. Nøyaktig oppmåling blir utført etter gravearbeidet, og kan gjøres tilgjengelig for grunneier etter forespørsel til installasjonsavdelingen hos Sodvin.