Utbygging av fiber er en tidkrevende prosess og inneholder flere handlinger både fra Sodvin og kunde. Her beskrives fiberprosessen i grove trekk.