Generell bestilling Fiber

Dette er et generelt bestillingsskjema for privatkunder. Bestillingen er bindende, men vi tar forbehold om at din adresse faktisk er innenfor et område vi kan levere fiber. Prisene forutsetter at informasjonen du har fylt ut i skjemaet er korrekt. Dersom du har noen spørsmål, ring oss på telefon 72 45 01 00 eller send inn kontaktskjema her 

Er fakturaadresse den samme som oppkoblingsadresse?
 

Priser på abonnement gjelder fra 01.11.22.

Priser for oppkobling

Etablering kr. 6.990,-
Oppkobling av fiber på husveggen.
Forutsetter at kunden graver på egen eiendom eller ihht. graveplan. Der oppgis knutepunkter hvor kunden må grave fra. I denne prisen er det tatt hensyn til egeninnsats i form av graving av grøfter etc. Det er forutsatt at grunneier selv utfører nødvendig finplanering og plensåing på egen eiendom.

Montering ny kabel kr. 2.490,-
Oppkobling av modem inne i boligen.
Inkluderer modem og montering til 1. punkt i huset, flere punkter kan monteres etter avtale. Redusert pris dersom modem er ferdig oppkoblet. 

Montering eksisterende kabel kr. 2.490,- (990,-)
Oppkobling av modem inne i boligen/åpne signal på modem.
Forutsetter at fibertilkobling allerede er utført i huset, inkluderer nytt modem ved behov. Redusert pris dersom modem er ferdig oppkoblet. 

Bytte av juridisk eier Kr. 390,-
Gebyr for bytte av juridisk eier ved overtakelse etter tidligere abonnement, med forbehold om at abonnementet løper uten opphold.

Dersom du ønsker flere punkt i huset eller hjelp til å sette opp Premium Wifi eller TV-dekoder, vil vi selvfølgelig være behjelpelig med dette mot et tillegg i pris. 

Prisen som er oppgitt er våre ordinære priser. Vi gjør oppmerksom på at avvik i pris kan forekomme i kampanjeperioder eller ved spesielle tilfeller. 

Vilkår

Ordinære priser på produktene er gjeldende pr. dato. Disse er ikke statiske og kan bli prisjustert ved en senere anledning.

Alle priser forutsetter 12 måneders bindingstid fra oppkobling og leveranse på internett, TV og/eller Premium Wifi. Ved brudd på avtale innenfor denne perioden påløper bruddgebyr.