Hvor skal jeg grave fra? 

Det er oppgitt knutepunkter som kunden selv må grave fra.

Det skal ligge et trekkrør i nærheten av din bolig som er markert med adresse, samt et "fiberflagg".  Det må graves en grøft fra dette knutepunktet og frem til huset ditt, helst inn til den veggen du vil at fiberen skal trekkes inn i huset. Dette er vanligvis der du har tvn. 

Se steg for steg-bruksanvisning for hvordan du gjør dette under punktet "Hvordan graver jeg?"

fiberfalgg

Hvordan graver jeg? 

1.    Start med å rulle ut røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Sjekk at det er minst 1,5 meter rør til overs ved veggen/muren.

2.    Grav en grøft som er 20-30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en spade som er smal – da går jobben raskere unna.

3.    Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du røret i grøften. Det er en fordel at grøften er så rett som mulig. Alle svinger gjør blåsingen vanskeligere. Pass på at det ikke er knekk på røret – det må ikke bøyes mer enn omkretsen på en CD-plate.
        
4.    Fyll grøften med samme massen som du gravde opp, men sørg for at de første 10 cm er fri for steiner. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.

fibergrøft 

5.    Pass på at du ikke monterer røret på steder hvor det kan bli skadet. Pass også på at det ikke kommer fuktighet inn i røret. Tett enden med teip eller lignende når det ligger framme! Vann i røret kan skade fiberen når vannet fryser til is. Er det is i røret, går det heller ikke an å blåse inn kabel. 

Hva gjør jeg hvis ikke jeg har nok fiberrør? 

Rekker ikke røret fram til veggen du skal grave til, ta kontakt med oss for å hente mer på avtalt sted. Dette er gratis for kundene våre. 

Hva mer bør jeg gjøre? 

Dokumentasjon
Det er lurt å notere seg eller ta bilder for senere bruk hvor fiberrøret er lagt over eiendommen.

Ved salg, rehabilitering av hus og hage eller renovering av vann eller kloakk er det viktig å vite hva som er hvor og informere evt. entreprenør om dette. 
Du er selv ansvarlig for skade på rør/fiber på egen eiendom.

Varsle oss når du er ferdig med gravingen

Når du har gravd ned trekkrøret, gi oss beskjed om dette slik at montør kan ta kontakt for å avtale tidspunkt for montering.