Bestilling fiber Sandstad Øst - Badstuvika - Strand

Dette er et bestillingskjema som gjelder salgskampanje for private kunder i området Sandstad Øst- Badstuvika-Strand.

Bestillingen er bindende, men vi tar forbehold om at din adresse faktisk er innenfor det planlagte utbyggingsområdet, og at det kommer inn tilstrekkelig antall bestillinger før utbygging faktisk kan starte.  Prisene forutsetter at informasjonen du har fylt ut i skjemaet er korrekt.

Dersom du ønsker andre produkt enn produktet som er oppgitt her må du ta kontakt med oss på fiber@sodvin.no eller 72450100.

Tilbudet er gyldig til 20.09.21.

Er fakturaadresse den samme som oppkoblingsadresse?
 

Leveringsvilkår
Alle priser forutsetter 12 måneders bindingstid og leveranse på Internett, TV , strøm og/eller premium Wifi. Ved brudd på avtale innenfor denne perioden påløper bruddgebyr.