Har du TV abonnement fra før? 

Dersom du har tvabonnement hos andre operatører enn Sodvin, bør du undersøke hvor lang oppsigelsestid du har på dette abonnementet. Vi anbefaler å beholde nåværende abonnement fram til avtalt montering av fiber, slik at vi får tid til å montere fiber før oppsigelsestiden utløper. 

Hva trenger jeg? 

Du trenger enten et CAM-kort eller en dekoder fra TV-leverandøren. Forskjellen på dette forklares under: 

CAM-kort 

Dette er et TV kort som settes direkte i TVen din slik at du kan bruke fjernkontrollen som hører til TVen. Da vil du ikke få noen ekstratjenester med, som for eksempel opptak, ukesarkiv og TeWe. Det du må passe på med CAM-kort er at TVen din har en inngang som heter CAM, slik at du vet at dette passer til TVen din. Fordelen med CAM-kort er at det er en engangssum som er langt billigere enn dekoder (et CAM-kort koster 490 kr + 69 kr i fra fra Telenor), pluss at du kan få kjøpe CAM kort direkte av oss. 

Dekoder 

Det er litt mer administrasjon med en dekoder da du er nødt til å bestille disse direkte fra telenor, ettersom vi ikke får ha lagre av disse. Dekoderene har også en månedlig leiepris, så denne får du ikke kjøpe. Du må også bruke fjernkontrollen som hører til dekoderen. Fordelen med en dekoder er at du har mye flere funksjoner som for eksempel TeWe, ukesarkiv ogopptaksfunksjon. 

Se de ulike dekoderene til Telenor her.

Men jeg har jo allerede dekoder fra mitt parabol-abonnement? 

Selv om du har en dekoder fra ditt parabolabonnement er den dessverre så ulikt skrudd sammen at den ikke kan brukes til ditt fiberabonnement.