En eProfil vil gi bedriften nyttig informasjon om bedriftens lokaler, strømforbruk og hva slags beparelsespotensiale bedriften har. 
Det kan også være hensiktsmessig informasjon å presentere for et styre eller eiere av bedriften ved en eventuell oppgradering av bedriftens elektriske anlegg.