Telenor vil tas ned 08.02.21 men Te-We vil fungere ut februar.