Tekst-TV slik du kjenner det fra før er dessverre tatt bort. Det betyr at du ikke kan sjekke været og nyhetene på tekst-TV. Det vi derimot har en funksjon på er teksting av TV for hørselshemmede. I  stedenfor å trykke 777 hver gang du vil ha dette på, så skrur man det bare på her: 

https://www.telia.no/kundeservice/tv/nedsatt-horsel/teksting/#veiviser

så skal dette funke på alle kanaler.